Kalendarium

Dessa möten och utbildningar riktar sig i första hand till vårdpersonal inom berörda verksamheter i Södra sjukvårdsregionen – ibland är utbildningarna öppna även för vårdpersonal från övriga sjukvårdsregioner.

Specifik målgrupp finns i anslutning till respektive anmälan.

 


14-15 november 2019

EDHEP – European Donor Hospital Education Programme

Syfte: Två dagars internat för läkare och sjuksköterskor inom intensivvården. EDHEP är ett interaktivt utbildningsprogram och syftet är bl a att träna förmågan att ge svåra besked, informera om organdonation och på ett professionellt sätt klara av situationen.
Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor inom intensivvården.
Plats: Åkersberg kursgård, Höör.
Arrangör: Regionala styrgruppen för organdonation i samarbete med Transplantationsenheten, SUS Malmö.
Information om kursen och anmälningsformulär
Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se

 


26-28 november 2019

Avancerad Donationsutbildning, AD

Syfte: Att belysa intensivvårdens roll och ansvar vid organdonationsprocessen och ge personal inom intensivvård/anestesi fördjupade kunskaper att leda, utbilda och utveckla det donationsbefrämjande arbetet lokalt och att arbeta i team.
Målgrupp: Anestesi/IVA/NIVA läkare/sjuksköterska som tidigare har gått grundutbildning inom donationsområdet och/eller EDHEP eller har motsvarande erfarenheter samt donationsansvarig läkare/sjuksköterska eller blivande donationsansvariga.
Plats: Hotell Torekov, Torekov.
Information om kursen och anmälningsformulär
Vid frågor om kursinnehållet, kontakta ulrika.peetz-hansson@skane.se


 

5 december 2019

Regionalt donationsmöte i Södra sjukvårdsregionen

Plats: Hotell Statt, Hässleholm.
Målgrupp: Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, transplantationskirurger och koordinatorer i Södra sjukvårdsregionen.
Arrangör: Regionala styrgruppen för organdonation.
Information och anmälan skickas ut till berörda i oktober. Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se.

A

Nationella och internationella möten