Kalendarium

Dessa möten och utbildningar riktar sig i första hand till vårdpersonal inom berörda verksamheter i Södra sjukvårdsregionen – ibland är utbildningarna öppna även för vårdpersonal från övriga sjukvårdsregioner.

Specifik målgrupp finns i anslutning till respektive anmälan.

 


15-16 november 2018

EDHEP-kurs

Syfte: Två dagars internat för läkare och sjuksköterskor inom intensivvården. EDHEP är ett interaktivt utbildningsprogram och syftet är bl a att träna förmågan att ge svåra besked, informera om organdonation och på ett professionellt sätt klara av situationen.
Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor inom intensivvården i Södra sjukvårdsregionen.
Plats: Åkersberg kursgård, Höör.
Arrangör: Regionala styrgruppen för organdonation i samarbete med Transplantationsenheten, SUS Malmö.
Information om kursen och anmälan finns på www.vavnad.se, klicka på Utbildning.
Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se

 


6 december 2018

Regionalt donationsmöte 

Målgrupp: DAL, DAS och transplantationskoordinatorer/-kirurger i Södra sjukvårdsregionen.
Plats: Hotell Statt, Hässleholm.
Program (pdf)


4-5 april 2019

EDHEP-kurs

Syfte: Två dagars internat för läkare och sjuksköterskor inom intensivvården. EDHEP är ett interaktivt utbildningsprogram och syftet är bl a att träna förmågan att ge svåra besked, informera om organdonation och på ett professionellt sätt klara av situationen.
Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor inom intensivvården i Södra sjukvårdsregionen.
Plats: Åkersberg kursgård, Höör.
Arrangör: Regionala styrgruppen för organdonation i samarbete med Transplantationsenheten, SUS Malmö.
Information om kursen och anmälningsformulär
Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se

 


A

Nationella och internationella möten