Kalendarium

Dessa möten och utbildningar riktar sig i första hand till vårdpersonal inom berörda verksamheter i Södra sjukvårdsregionen – ibland är utbildningarna öppna även för vårdpersonal från övriga sjukvårdsregioner.

Specifik målgrupp finns i anslutning till respektive anmälan.

 


2 december 2021

Regionalt donationsmöte i Södra sjukvårdsregionen

Målgrupp: Donationsansvariga läkare/sjuksköterskor(DAL/DAS), transplantationskoordinatorer/kirurger i Södra sjukvårdsregionen.
Plats: Hotell Statt i Hässleholm, lokal Grand Central.
Arrangör: Regionala styrgruppen för organdonation.
Information och anmälan skickas ut till DAL och DAS i vecka 35.
Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se


 

20-21 januari 2022

Nationella donationsmötet

Målgrupp: Inbjudan vänder sig till personal som arbetar för organ och vävnadsdonation, transplantation, myndigheter och civilsamhälle som verkar för donation.
Syfte: Mötet är ett forum där vi genom föreläsningar och i arbetsgrupper delar kunskaper, lär av varandra och tar ut färdriktningen i aktuella frågor för att främja donation av organ och vävnader. Kom till mötet nyfiken, diskussionsglad och dela med dig av dina erfarenheter, råd och idéer!
Sista anmälningsdag: 11 december 2021. Mötesavgiften höjs vid anmälan efter den 18 september 2021.
Mer information och anmälan


 

7-8 april 2021

EDHEP – European Donor Hospital Education Programme

 


A

Nationella och internationella möten