Kalendarium

Dessa möten och utbildningar riktar sig i första hand till vårdpersonal inom berörda verksamheter i Södra sjukvårdsregionen – ibland är utbildningarna öppna även för vårdpersonal från övriga sjukvårdsregioner.

Specifik målgrupp finns i anslutning till respektive anmälan.

 


4 mars 2019

ETPOD – European Training Program on Organ Donation

Syfte: Basutbildning i hela donationsprocessen.
Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt övrig personal inom sjukvården.
Plats: Elite Stadshotellet Växjö, Kungsgatan 6. (5 min promenad från tågstationen)
Arrangör: R-DAL, R-DAS i samarbete med donationsansvariga Växjö/Ljungby.
Anmälan: Senast den 15 februari 2019 till clv-anestesi@kronoberg.se.
Eventuella frågor mailas till ulrika.peetz-hansson@skane.se.
Inbjudan (pdf)
Program (pdf)


 

4-5 april 2019

EDHEP – European Donor Hospital Education Programme

Syfte: Två dagars internat för läkare och sjuksköterskor inom intensivvården. EDHEP är ett interaktivt utbildningsprogram och syftet är bl a att träna förmågan att ge svåra besked, informera om organdonation och på ett professionellt sätt klara av situationen.
Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor inom intensivvården i Södra sjukvårdsregionen.
Plats: Åkersberg kursgård, Höör.
Arrangör: Regionala styrgruppen för organdonation i samarbete med Transplantationsenheten, SUS Malmö.
Information om kursen och anmälningsformulär
Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se

 


23 maj 2019

Regionalt donationsmöte för Södra sjukvårdsregionen

Plats: Malmö, www.scandichotels.se/hotell/sverige/malmo/scandic-triangeln
Målgrupp: Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor(DAL och DAS), transplantationskirurger och -koordinatorer i Södra sjukvårdsregionen.
Arrangör: Regionala styrgruppen för organdonation.
Information och anmälan skickas ut till berörda i april. Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se.


14-15 november 2019

EDHEP – European Donor Hospital Education Programme


 

A

Nationella och internationella möten