Kalendarium

Dessa möten och utbildningar riktar sig i första hand till vårdpersonal inom berörda verksamheter i Södra sjukvårdsregionen – ibland är utbildningarna öppna även för vårdpersonal från övriga sjukvårdsregioner.

Specifik målgrupp finns i anslutning till respektive anmälan.

 


10 december 2020

Regionalt donationsmöte i Södra sjukvårdsregionen

Plats: Hotell Statt, Hässleholm.
Målgrupp:
Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, transplantationskirurger och koordinatorer i Södra sjukvårdsregionen.
Arrangör: Regionala styrgruppen för organdonation.
Information och anmälan skickas ut till berörda i oktober. Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se.


 

A

Nationella och internationella möten