CSD Syd
Centrum för sällsynta diagnoser Syd

CSD Syd bidrar till att personer med sällsynta hälsotillstånd får ett sammanhållet och gott omhändertagande i Södra sjukvårdsregionen.

När är en diagnos sällsynt?
En sällsynt diagnos definieras som sällsynt om den förekommer hos 5/10 000  personer.
Se informationsfilm nedan:

Kontakt

CDS Syd har ingen egen mottagningsverksamhet och gör därför inga individuella medicinska bedömningar.
För dialog med CSD Syd angående verksamhetsutveckling och samverkan, välkommen att kontakta oss via nedanstående mail adress.

  • Om du som patient har frågor angående sällsynt diagnos så ber vi dig att kontakta din behandlande läkare.
  • Är du vårdgivare och har frågor om genetiska tillstånd ber vi dig kontakta konsultläkare på Klinisk genetik
    via Region Skånes växel 046-17 10 00.

 E-post: csd@skane.se

Aktuellt

Södra regionvårdsnämnden har fastställt uppdatering av CSD Syds uppdrag.
Under hösten/vintern 2020 har CSD Syd genomfört ett process- och utvecklingsarbete för att tydligare beskriva sina uppgifter inom olika områden, vilket ledde till ett uppdaterat uppdrag för  CSD Syd.
Uppdraget är förankrat hos samtliga huvudmän via styrgruppen för solidariskt finansierade verksamheter.
Läs hela uppdraget.

Arbetar du inom habilitering, skola, LSS-verksamhet eller på Försäkringskassan
Nu kan du som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete,
gå en kostnadsfri baskurs om sällsynta diagnoser.
Kursen är framtagen av Ågrenska som är ett kompetenscentrum för sällsynta diagnoser.
Webbkurs Introduktion sällsynta diagnoser