Södra Regionvårdsnämnden

Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2019

Efter förhandlingar mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen har Södra regionvårdsnämnden 2018-12-06 § 55 i enlighet med regionavtal, fastställt överenskommelse om regionala priser och ersättningar 2019 mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen, se vår webbplats sodrasjukvardsregionen.se. 

Överenskommelsen har sammanställts i dokumentet ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2019”.

Information har genom protokollsutdrag och handlingar i enlighet med Riksavtalet för utomlänsvård lämnats till Sveriges Kommuner och Landsting samt samverkansnämnder/motsvarande.

Avdrag för patientavgifter för öppen vård sker vid fakturering. Priser för sluten vård är nettopriser.
Tillämpningsanvisningar framgår av respektive avsnitt.

Södra regionvårdsnämnden
Rita Jedlert
Direktör