Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Arbetsgivare

Som arbetsgivare kan du komma att bli kontaktad av YMDA. Det kan till exempel ske om någon som är anställd hos dig utreds för en yrkesrelaterad kontaktallergi. Vi på YMDA vill hjälpa dig som arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön för dina anställda. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

I Yrkes- och miljödermatologiska avdelningens uppdrag ligger att verka för en säkrare miljö avseende hudproblem både på arbetet och i miljön. Vi tar gärna emot frågor från eller ger information till arbetsgivare, skyddsombud, branschorganisationer och patientgrupper. Kan inte vi ge svaret kan vi kanske förmedla kontakt så att ni får svar på er fråga.