Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Arbetsskador och arbetssjukdomar

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av arbetet. En arbetsskada kan orsakas av en plötslig olycka på arbetet men det kan också vara en sjukdom som uppkommit på grund av arbetsmiljön. I olika branscher förekommer olika riskfaktorer. En allergi räknas som en arbetssjukdom om den har uppkommit på arbetet, genom exponering för olika ämnen i arbetsmiljön.

Arbetsgivare har ett stort ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen men arbetstagarna ska enligt Arbetsmiljölagen medverka i arbetsmiljöarbetet. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

En arbetsskada/arbetssjukdom ska anmälas till Arbetsmiljöverket av arbetsgivaren. Det görs genom Arbetsmiljöverkets hemsida och informationen skickas automatiskt vidare till Försäkringskassan.

Riskfaktorer i olika branscher (länk)

Arbetsmiljölagen (länk)

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön; Arbetsmiljöverket (länk)

Anmälan av arbetsskada/arbetssjukdom; Arbetsmiljöverket (länk)