Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

HUD OCH ALLERGI

Huden är vårt största organ, ca 2 m². Huden är en del av vårt immunförsvar och skyddar vår inre miljö mot vår omgivning, som t.ex. bakterier och andra mikroorganismer.

Vid allergi reagerar vårt immunförsvar på ämnen eller substanser som normalt inte är farliga för oss. Allergier delas upp i fyra typer, utifrån hur immunförsvaret reagerar. Typ I-III beror på antikroppsreaktioner, typ IV beror på cellreaktioner (t.ex. makrofager och T-celler).

Typ I – hösnuva, allergisk astma och urtikaria, anafylaxi. T.ex. allergi mot födoämnen och getingstick.

Typ II – hemolytisk anemi, myastenia gravis. T.ex. allergi mot läkemedel eller vid blodtransfusion.

Typ III – inflammation i blodkärl, t.ex. vaskulit

Typ IV – fördröjd allergisk reaktion. Kontaktallergi och viss födoämnesallergi. Den vanligaste kontaktallergin är mot nickel.