Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Patient hos YMDA

På Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen (YMDA) i Malmö kan du bli utredd för hudsjukdomar som misstänks ha med arbetet eller fritid/miljö att göra. Eftersom YMDA finansieras av Södra Sjukvårdsregionen tar vi emot remisser inte bara från Region Skåne, utan även från Region Kronoberg, Region Blekinge och den södra delen av Region Halland (kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte). YMDA har filialmottagningar i Halmstad, Växjö och i Karlshamn. Remissen skrivs vanligtvis av läkare på vårdcentral, inom företagshälsovården eller på en hudklinik. Du kan också själv skriva en egenremiss till YMDA. Alla remisser som kommer till avdelningen granskas av en hudläkare. Om bedömning görs att du ska utredas av YMDA skickas en kallelse till dig med tre besökstider.

Utredningen består vanligen av tre besök. Det första består av ett läkarbesök samt lapptestning (epikutantestning). Vid lapptestningen fästs plåsterremsor med olika ämnen på din rygg, som sedan ska sitta kvar i två dygn. Därefter tar du av dem själv. Sedan följer två läkarbesök då eventuella testreaktioner avläses av läkare, detta sker efter tre till fyra dygn samt sju dygn efter testningen. När du kommer till avdelningen första gången är det bra om du tar med dig de produkter som du själv misstänker kan ha orsakat dina besvär. Testning kan då komma att göras även med dina egna produkter.

Efter två testavläsningsbesök är utredningen i regel klar. Ibland kan det dock behövas ytterligare testning. Resultatet av utredningen sammanfattas och meddelas både dig och remittenten. Du kommer också att få rådgivning utifrån utredningens resultat. I vissa fall kompletteras utredningen med laboratorieanalyser och arbetsplatsbesök. Vid behov finns även möjlighet att få prata med avdelningens kurator.

För övrig patientinformation kan du besöka vard.skane.se(länk)