Fråga – Svar

Arbets- och miljömedicin Syd har en fråga-svar-funktion för arbets- och miljömedicinska frågor från Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland. Miljösköterskor, yrkeshygieniker, miljöhygieniker eller läkare svarar på frågor alternativt hänvisar till den aktör som är mest lämpad att bistå med hjälp.

Telefonen till fråga-svar är öppen helgfri vardag under minst två timmar. AMM Syds sekreterare tar emot frågorna.

Tänk på att handlingar eller ärenden som kommer till AMM Syd via post, mail eller telefon kan bli allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära ut handlingen.

Kontakt

Telefon: Mottagning/Fråga-svar:
046-17 31 85
Lab: 046-17 31 95
Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag: 10:00-12:00
Onsdag: 13:00-15:00
Fredag: 08:00-10:00
Telefontider Lab:
Mån – Fre: 10:00-12:00

E-post: amm@skane.se Lab: ammlab@skane.se
Postadress:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND
Områdeskarta som pdf-fil
Öppettider: Mån – Fre: 08:30-16:00

Arbets- och miljömedicin Syd