Fråga – Svar

Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) har en fråga-svar-funktion för arbets- och miljömedicinska frågor från Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland (kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte). Miljösköterskor, yrkeshygieniker, miljöhygieniker eller läkare svarar på frågor alternativt hänvisar till den aktör som är mest lämpad att bistå med hjälp.

Telefonen till fråga-svar är öppen helgfri vardag under minst fyra timmar. AMM Syds sekreterare tar emot frågorna.

Tänk på att handlingar eller ärenden som kommer till AMM Syd via post, mail eller telefon kan bli allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära ut handlingen.

Kontakt

Mottagning/Fråga-svar
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Mottagning/Fråga-svar
amm@skane.se
Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress
:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND