Laboratorietjänster

Information till dig som kund med anledning av COVID-19

AMM Syd Lab håller öppet som vanligt med samma tjänster och analysutbud som tidigare. Vid rådande omständigheter kan dock situationen snabbt förändras och svarstider förlängas.  Vid frågor kontakta oss gärna via vår funktionsbrevlåda: ammlab@skane.se


Vi utför analyser i biologiska prov, i luft och på ytor som ligger till grund för bl.a. exponeringsbedömningar. Provsvar kontrolleras och bedöms av yrkeshygieniker i förhållande till inlämnade remissuppgifter.

Normal leveranstid för analyssvar är 10-25 arbetsdagar beroende på vilken analys det gäller.

På grund av lågt provinflöde utförs dock vissa analyser endast efter överenskommelse.

Kontakta gärna jourhavande läkare eller yrkeshygieniker för diskussion om indikationer eller tidpunkt för provtagning. Vid förfrågningar om analyser, kontakta lab via telefon 046 – 17 31 95.

Beställning av provtagningsmaterial görs via Beställning av provtagningsmaterial

Remisser och prislista för analyser finns under Labremisser och Analyser och Priser i vänstermenyn.​
Information om remisser och prislista till Laboratoriet finns även på: Laboratoriemedicin – Vårdgivare Skåne

Kontakt

046 – 17 31 95
Telefontider:
Mån – Fre: 10:00-12:00