Laboratorietjänster


NYHET! (2020-03-23)

Information till dig som kund med anledning av COVID-19

AMM Syd Lab håller öppet som vanligt med samma tjänster och analysutbud som tidigare. Vid rådande omständigheter kan dock situationen snabbt förändras och svarstider förlängas.  Vid frågor kontakta oss gärna via vår funktionsbrevlåda: ammlab@skane.se


 

NYHET! (2020-03-17)

AMMs nya Webportal har öppnat.
Du hittar mer information under Labremisser

 


NYHET! (2020-02-10

Nytt laboratoriehanteringssystem och elektroniskt beställningssystem

AMM Syd håller på att införa ett nytt laboratoriehanteringssystem som kommer att börja användas i mars. Systemet används bland annat till att registrera och hantera prover, beställningar, analysresultat, generera rapporter och fakturor samt hantera vårt kundregister.
Samtidigt kommer vi byta ut det elektroniska beställningssystemet. Till en början kommer det inte att bli någon förändring av analyssortimentet som går att beställa via det elektroniska beställningssystemet.

Hur påverkas jag som kund?

Beställning av analyser och inlämning av prov kommer att ske på exakt samma sätt som tidigare med undantag för de kunder som använder det elektroniska beställningssystemet som kommer att få ett förändrat utseende. I samband med uppdateringen kommer beställning via webbremiss inte att vara möjlig under en veckas tid. Tidpunkten för detta kommer att meddelas här på vår hemsida. Era nuvarande inloggningsuppgifter kommer att behöva ersättas med nya.
Laboratoriesvaret kommer att ändra utseende och enskilda parametrar kan också ha förändrats.
Varje kund kommer att kunna ha en kundkod som är knuten till en svars- och en debiteringsadress.

Har ni några frågor så är ni välkomna att kontakta laboratoriet: ammlab@skane.se


Vi utför analyser i biologiska prov, i luft och på ytor som ligger till grund för bl.a. exponeringsbedömningar. Provsvar kontrolleras och bedöms av yrkeshygieniker i förhållande till inlämnade remissuppgifter.

Normal leveranstid för analyssvar är 10 arbetsdagar. På grund av lågt provinflöde utförs dock vissa analyser endast efter överenskommelse.

Kontakta gärna jourhavande läkare eller yrkeshygieniker för diskussion om indikationer eller tidpunkt för provtagning. Vid förfrågningar om analyser, kontakta lab via telefon 046 – 17 31 95.

Beställning av provtagningsmaterial till cytostatikaanalys görs under Beställning av provtagningsmaterial.
Beställning av övrigt provtagningsmaterial och remisser görs via e-post till ammlab@skane.se

Remisser och prislista för analyser finns under Labremisser i vänstermenyn.
Information om remisser och prislista till Laboratoriet finns även på: Laboratoriemedicin – Vårdgivare Skåne

Kontakt

046 – 17 31 95
Telefontider:
Mån – Fre: 10:00-12:00