Laboratorietjänster

Vi analyserar markörer för sjukdom och exponering i biologiska och tekniska prov. Samtliga provsvar bedöms av yrkeshygieniker i förhållande till lämnade remissuppgifter angående exponering.

Normal leveranstid för analyssvar är 10 arbetsdagar. På grund av lågt provinflöde utförs dock vissa analyser endast efter överenskommelse.

Kontakta gärna jourhavande läkare eller yrkeshygieniker för diskussion om indikationer eller tidpunkt för provtagning. Vid förfrågningar om analyser, kontakta lab via telefon 046 – 17 31 95. Beställning av provtagningsmaterial och remisser görs via e-post till ammlab@skane.se

Remisser och prislista för analyser finns under Labremisser i vänstermenyn.
Information om remisser och prislista till Laboratoriet finns även på: Laboratoriemedicin – Vårdgivare Skåne

Kontakt

046 – 17 31 95
Telefontider:
Mån –Tor: 08:30-16:00
Fre: 08:30-15:00