Laboratorietjänster

Vi utför analyser i biologiska prov, i luft och på ytor som ligger till grund för bl.a. exponeringsbedömningar. Provsvar kontrolleras och bedöms av yrkeshygieniker i förhållande till inlämnade remissuppgifter.

Normal leveranstid för analyssvar är 10 arbetsdagar. På grund av lågt provinflöde utförs dock vissa analyser endast efter överenskommelse.

Kontakta gärna jourhavande läkare eller yrkeshygieniker för diskussion om indikationer eller tidpunkt för provtagning. Vid förfrågningar om analyser, kontakta lab via telefon 046 – 17 31 95.

Beställning av provtagningsmaterial till cytostatikaanalys görs under Beställning av provtagningsmaterial.
Beställning av övrigt provtagningsmaterial och remisser görs via e-post till ammlab@skane.se

Remisser och prislista för analyser finns under Labremisser i vänstermenyn.
Information om remisser och prislista till Laboratoriet finns även på: Laboratoriemedicin – Vårdgivare Skåne

Kontakt

046 – 17 31 95
Telefontider:
Mån – Fre: 10:00-12:00