Uthyrning av mätutrustning

Du som arbetar med arbets- eller omgivningsmiljöfrågor som arbetsmiljöingenjör, miljöinspektör, konsult eller liknande, kan hyra mätutrustning hos oss.
Minsta hyresperiod som debiteras är 1 vecka och priserna är exklusive moms. Bearbetning av instrumentdata kan utföras mot timtaxa. Mätutrustning bör bokas minst 10 arbetsdagar före hyresperiodens början. Vid avhämtning av utrustningen undertecknas ett hyreskontrakt. I de fall utrustningen skickas undertecknas hyreskontraktet elektroniskt. Hyrestagaren har fullt betalningsansvar för förkommen eller skadad mätutrustning som inte beror på normal förslitning.  

Mätutrustning

Typ

Pris/vecka
exkl moms

Provtagningspumpar

Högflöde (MSA, SKC) eller Lågflöde (SKC)

800 kr

Tillbehör provtagningspumpar

Flödesmätare TSI Mod 4100

200 kr

Tillbehör provtagningspumpar

Föravskiljare för filterkasett
(respiratbelt damm)

150 kr

Tillbehör provtagningspumpar

Laddare till högflödespump

150 kr

Tillbehör provtagningspumpar

Sele

120 kr

Bullermätare

Larson Davis 831

2000 kr

Bullerdosimetrar

Larson Davis Spark eller
Svantek SV 104

1030 kr

Bullerdosimetrar,
set om 5 st

Larson Davis Spark eller
Svantek SV 104

5000 kr

Vibrationsmätare

Larson Davis HVM 100 eller
Svantek SV 106
inklusive 1 accelerometer eller sittplatta

2000 kr

Tillbehör vibrationsmätare

Extra accelerometer eller sittplatta till HVM 100 eller SV 106

700 kr

Bearbetning av instrumentdata

 

995 kr/timme

 

 

Användarinstruktioner för
AMM Syds uthyrningsinstrument

Högflödespump

MSA Ecort Elf
AirLite SKC 110-100

Lågflödespump

AirLite SKC 110-100

Bullermätare

Larson Davis 831

Bullerdosimetrar

Larson Davis Spark 706
Svantek SV 104

Vibrationsmätare

Larson Davis HVM100
Svantek SV 106

Flödesmätare

TSI Model 4100

Kontakt

Pumpar: 
ammlab@skane.se

Övrig mätutrustning:
Jan-Eric Karlsson
Telefon: 046-17 72 97