Uthyrning av mätutrustning

Du som arbetar med arbets- eller omgivningsmiljöfrågor som arbetsmiljöingenjör, miljöinspektör, konsult eller liknande, kan hyra mätutrustning hos oss.

Minsta hyresperiod som debiteras är 1 vecka och priserna är exklusive moms. Bearbetning av instrumentdata kan utföras mot timtaxa. Det finns möjlighet att hämta instrument hos AMM Syd vilket innebär att fraktkostnaden slopas, vilket uppmuntras för kunder i Lunds närområde. Vid avhämtning av utrustningen undertecknas ett hyreskontrakt. I de fall utrustningen skickas sänds hyreskontraktet med e-post.

Till hyrpriset tillkommer, förutom moms, en försäkringsavgift på 10 procent av hyrkostnaden.

Bokningsförfrågan av mätutrustning och tillbehör görs i formuläret som du kommer till via knappen nedan. En bokningsbekräftelse skickas då bokning är fastställd.

 

Mätutrustning Typ

Pris/vecka
exkl moms

Provtagningspumpar (Högflöde) Casella APEX2.
Lågflöde erhålls med flödesbegränsning (Se nedan)
900 kr
Provtagningspumpar (Lågflöde) Casella VAPex. Lågflöde 20-500 mL/min 900 kr
Tillbehör provtagningspumpar Flödesmätare TSI Mod 4100 eller Casella Flow Detective Plus 200 kr
Tillbehör provtagningspumpar Föravskiljare för filterkasett
(respirabelt damm)
150 kr
Tillbehör provtagningspumpar Laddare  
Tillbehör provtagningspumpar Sele  
Tillbehör provtagningspumpar Flödesbegränsning (lågflöde)  
Ljudnivåmätare​ Larson Davis 831
Klass 1 ljudnivåmätare, med realtids frekvensanalys (1/1 och 1/3 oktav). Modul för mätning av efterklangstid.
2000 kr
Bullerdosimetrar Svantek SV 104
(Larson Davis Spark finns tillgängliga men utan support)
1030 kr
Bullerdosimetrar,
set om 5 st
Svantek SV 104 5000 kr
Vibrationsmätare Larson Davis HVM 100 eller
Svantek SV 106
inklusive 1 accelerometer eller sittplatta
2000 kr
Tillbehör vibrationsmätare Extra accelerometer eller sittplatta till HVM 100 eller SV 106 700 kr
IR termometer Fluke VT04 IR 500 kr
Inomhusklimatmätare
Luftkvalitet/VOC, direktvisande
TSI VelociCalc 9565P, probe 987 1500 kr
Lufthastighetsmätare TSI VelociCalc 9545 1000 kr
Fuktmätare Protiometer GE Surveymaster 500 kr
Direktflödesmätare AIRFLOW LCA301 500 kr
Gasdetektor CO och NO2 Dräger Pac X-am 5000 1500 kr

 

Fraktkostnad  

400 kr

Bearbetning av instrumentdata  

995 kr/timme

 

Luftprovtagningsmaterial

Provtagningsanvisningar för luftprover.

Prislista för analys finns här som pdf-fil.

Även oanvända eller efter fyra månader ej återlämnade vägda filter samt ej återlämnade eller skadade provtagare debiteras.

Kontakt

Uthyrning/Fråga-svar
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Uthyrning/Fråga-svar
ammuthyrning@skane.se
Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund

Besöksadress:
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND