Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

ALLERGENER

För den som vill veta mer om ett specifikt allergen rekommenderar vi Yrkes- och Miljödermatologen Malmös rådlappar för ämnen som testas i den svenska basserien.

Kontakta gärna oss på YMDA om du har någon fråga om informationen.

 

PDF patientinformation Amerchol L 101 Black rubber mix patientinfo länk Budesonid patientinfo bild länk
Caine mix patientinfo bild länk MCI/MI patientinfo bild länk Diazolidinurea patientinfo bild länk Epoxi harts patientinfo bild länk
PFR2 patientinfo bild länk PPD patientinfo bild länk Kaliumbikromat patientinfo bild länk Kinolinmix patientinfo bild länk
Kobolt patientinfo bild länk PDF patientinformation kolofonium Lichensyremix patientinfo bild länk Mercapto mix patientinfo bild länk
Metyldibromoglutaronitril patientinfo bild länk Neomycin patientinfo bild länk Nickel patientinfo bild länk Parabenmix patientinfo bild länk
Parfymämnen patientinfo bild länk Perubalsam patientinfo bild länk Quaternium 15 patientinfo bild länk Sesquiterpenlaktonmix patientinfo bild länk
Textilfärgmix patientinfo bild länk Thiruammix patientinfo bild länk Tixocortol pivalat patientinfo bild länk Formaldehyd patientinfo bild länk

 

ALLERGENER

Även Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) sammanställer på sin hemsida en lista över de allergen som testas i den svenska basserien. Informationsbladen kan laddas ner i pdf-format.

SSAMDs rådlappar (länk)