Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

ALLERGENER

För den som vill veta mer om ett specifikt allergen rekommenderar vi de rådlappar som Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) sammanställer på sin hemsida. Där listas de allergen som testas i den svenska basserien. Informationsbladen kan laddas ner i pdf-format.

SSAMDs rådlappar (länk)

Kontakta gärna oss på YMDA om du har någon fråga om informationen.