Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Eksem och kontaktallergi

Eksem är en speciell form av inflammation i överhuden. De delas in i endogena och exogena, d.v.s. inifrån och utifrån kommande. Ofta finner man dock förklaringen i en kombination av arv och miljö. Eksem kan uppstå för att man har en kontaktallergi, för att man har ärftligt anlag för eksem eller för att huden har utsatts för irriterande ämnen. Eksem är en av de vanligaste hudsjukdomarna som drabbar ca 20 % av befolkningen. Det vanligaste stället att ha eksem på är händerna. Handeksem är vanligare hos kvinnor än hos män och vanligare hos yngre individer än äldre. Könsskillnaden anses främst bero på skillnader i hudexponering, och framför allt i en större våtexponering hos kvinnor.

Man kan också få eksem om huden är mycket torr, har fått sprickor eller har utsatts för nötning, men det kan också utlösas av irriterande ämnen. Då kroppen försöker reparera hudbarriären uppstår en inflammation. Inflammationen förvärras av vatten, lösningsmedel, kemikalier, nötning och vid direktkontakt med vissa livsmedel som citrus, tomat, rå potatis och rå fisk men även av kyla, torr luft, dammiga miljöer, stress och dålig sömn.

 

Kontakteksem

är en inflammation i huden som har utlösts av irriterande ämnen eller av allergi mot ämnen som huden kommit i kontakt med. De vanligaste typerna av eksem är atopisk dermatit (också kallat böjveckseksem), mjälleksem och kontakteksem. Kontakteksem kan vara antingen allergiskt eller icke-allergiskt. Inte sällan är ett eksem en blandning av olika eksemformer.

Vid akut kontakteksem blir hudområdet rött och svullet, med vätskefyllda blåsor, vanligen med svår klåda. Vid kroniskt eksem är huden torr och sprucken, med förtjockning av huden och klåda.

 

Kontaktallergi

är ett immunologiskt förvärvat reaktionssätt. Denna överkänslighet gör att speciella blodceller, som är en del av vårt immunförsvar, skapas mot ämnen som normalt är ofarliga för oss. Om personen som är kontaktallergisk har tillräcklig direktkontakt med det ämne som personen är överkänslig mot uppkommer ett allergiskt kontakteksem via en immunreaktion.

Man kan vara allergisk mot många olika ämnen som t.ex. metaller, gummikemikalier, konserveringsmedel, färgämnen och parfymämnen. Kontaktallergier är vanliga, och alltid förvärvade. Det är viktigt att utreda om man har någon kontaktallergi eller utsatts för något irriterande ämne, så att man i framtiden kan undvika dessa.

 

Atopisk dermatit

är en kliande inflammatorisk hudsjukdom som kan vara associerad med astma och/eller hösnuva och med familjär förekomst av dessa sjukdomar. En atopiker har en ärftlig benägenhet att reagera med uttalat immunologiskt svar genom att bilda IgE-antikroppar mot proteiner i vår miljö. Barriärfunktionen är nedsatt på även till synes normal hud. Problemen växlar ofta i svårighetsgrad, och är normalt sämre under vinterhalvåret. Då huden hos en atopiker ofta är torr, vilket leder till en sämre hudbarriär, har hen också större risk att få ett irritativt handeksem.

Den viktigaste ärftliga riskfaktorn för atopiskt eksem är mutation i gener som kodar för filaggriner, en proteinfamilj som är avgörande för bildandet av ett välfungerande hornlager. Dysfunktion i filaggrinfunktionen innebär en nedsatt barriärfunktion och en kraftigt ökad risk att drabbas av atopiskt eksem. Dessa eksem börjar vanligen i tidig barndom, och klingar ofta av under uppväxten.

 

Sidan är granskad av företrädare för Atopikerna. Besök gärna deras hemsida

Atopikerna