Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Nyupptäckta allergen i glukossensorer och insulinpumpar

De senaste månaderna har vi på YMDA kommit i kontakt med allt fler patienter som fått hudutslag under häftan till sin glukossensor eller insulinpump. Hos många av dessa patienter har kontaktallergi mot något ämne i produkterna konstaterats. Det ingår i vårt uppdrag att utreda denna patientgrupp, dessutom bedriver vi forskning inom området. Vid analyser på vår avdelning upptäcktes nyligen allergen som inte tidigare varit kända i dessa produkter. Genom att kontaktallergi mot ämnen i produkterna konstateras och rapporteras kan det på sikt leda till att produkterna förbättras. Det kan också vara bra för dig som patient att känna till dina eventuella kontaktallergier så att du lättare kan undvika kontakt med de ämnen du är allergisk mot.
Om du önskar genomgå kontaktallergisk utredning på YMDA på grund av hudutslag orsakade av glukossensorer eller insulinpumpar kan din diabetesläkare skriva en remiss till oss. Du kan också skriva en egenremiss där du kort beskriver dina besvär, kontakta oss då via 1177 vårdguiden.(länk)Du kan också ställa en fråga till oss via  ymderm.malmo.sus@skane.se.(länk)