Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

YMDA I ETT MILJÖPERSPEKTIV

 

MILJÖDERMATOLOGI – VAD ÄR DET?

 

I allas vår miljö möter Du och jag dagligen på en mängd olika kemiska produkter, utan att tänka på det. Vid normal användning orsakar de oss oftast inga problem, men för den som har en kontaktallergi kan de produkter som innehåller ämnen man inte tål ge upphov till hudsjukdom, oftast eksem.

Ämnen som kan ge upphov till kontaktallergiskt eksem finns alltså inte bara på våra arbetsplatser. Den parfymerade deodoranten eller ett rengöringsmedel kan innehålla ett parfymämne man inte tål. Läderskor och handskar kan avge krom som förvärrar eksemet hos en kromallergiker. Tvålen man använder hemma kan innehålla ett allergiframkallande konserveringsmedel, samma konserveringsmedel kan finnas i den målarfärg som man målar om sitt sovrum med. Det kan alltså finnas ämnen omkring oss som ger oss hudsjukdom om vi kommer i kontakt med dem tillräckligt mycket.

Utöver arbetet med att utreda varför en enskilde patienten har eksem ligger det i vårt uppdrag att skapa bättre förutsättningar för friskare hud även på gruppnivå. På avdelningen följer vi vilka kontaktallergier som finns i samhället, både på och utanför arbetsplatser, och om deras förekomst ökar eller minskar över tiden. Om vi hittar nya allergier på en arbetsplats eller i produkter som används så kan vi ha en dialog med ansvarig för arbetsplatsen eller företaget som producerar produkten. På så sätt kan vi bidra till att minska risken för att andra blir allergiska.

Finner vi nya kontaktallergen i konsumentprodukter kan detta rapporteras till berörd myndighet, till exempel Kemikalieinspektionen eller Läkemedelsverket för uppföljning och eventuell åtgärd. Informationen från vår testklinik sammanställs och jämförs med data från andra kliniker runt om i landet, i Europa och övriga delar av världen. Resultaten kan ligga till grund för lagstiftning där det fattas beslut om vilka ämnen som får tillsättas till olika produkter, t ex kosmetika. 

Genom Dig som patient och den allergiutredning du genomgår får Du kunskap om vad din hud mött och möter. Vi får genom att veta hur många som är allergiska i Skåne möjlighet att jämföra våra allergifrekvenser med övriga Sverige och Europa, och vi får då ett kvitto på vilka allergen som finns i vår miljö.

Minskar allergifrekvensen för ett ämne, till följd av minskad användning? Dyker det upp nya allergier på grund av att en ny typ av produkt kommit ut på marknaden? Du bidrar alltså genom testningen också till möjlighet för ett arbete för en bättre hudnära miljö!  

Målsättningen är att förbättra vår omgivningsmiljö, så den blir mindre skadlig för oss alla.