Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Bulletin

Bulletin är en nyhetsblad som ges ut fyra gånger per år av Arbets- och Miljömedicin Syd (AMM) i Lund i samarbete med Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) i Malmö.

2021 har tre nummer utkommit, det första om Genetik och det andra om Ergonomi-Handintensivt arbete. Det tredje har temat Graviditet.

2020 är första numret en blandad utgåva. Nummer två har temat Arbetsorganisation och hälsa, nummer tre Vibrationer och nummer fyra Hud.

2019 utkom nummer om Metaller, Industri, Lagstiftning och Klimat.

2018 utkom nummer om Luftvägar, Kvinnors arbetsmiljö, Hälsosam yrkesdebut och om Forskning.

2017 utkom nummer om Asbest, Prevention, Miljömedicin och om Vård och omsorg.

 

Samtliga nummer av bulletin finner du på AMM syd (länk)

Bulletin 2:2021 sida 1