Tidigare utgåvor av Bulletin

2021:  Nr 1 Genetik | Nr 2 Ergonomi & Handintensivt arbete | Nr 3 Graviditet | Nr 4

2020:  Nr 1 Blandat nummer | Nr 2 Arbetsorganisation och hälsa | Nr 3 Vibrationer| Nr 4 Hud

2019:  Nr 1 Metaller | Nr 2 Industri | Nr 3 Lagstiftning | Nr 4 Klimat

2018:  Nr 1 Luftvägar | Nr 2 Kvinnors arbetsmiljö |
Nr 3 Hälsosam yrkesdebut | Nr 4 Forskning

2017:  Nr 1 Asbest | Nr 2 Prevention |
Nr 3 Miljömedicin | Nr 4 Vård & Omsorg

2016:  Nr 1 Skönhet | Nr 2 Blandat nummer |
Nr 3 Hållbart arbetsliv | Nr 4 Hud

2015:  Nr 1 Repetitivt arbete | Nr 2 Laboratorie |
Nr 3 Vibrationer | Nr 4 Inomhusmiljö

2014:  Nr 1 Barns miljö | Nr 2 Blandat nummer|
Nr 3 Företagshälsovård | Nr 4 Forskning

2013:  Nr 1  God arbetsmiljö | Nr 2 Arbets- och miljömedicinskt vårmöte|
Nr 3 Hormonstörande ämnen | Nr 4 Förebyggande insatser| Nr 5 Mat

2012:  Nr 1 Hållbar arbetsmiljö | Nr 2 Luftvägssjukdom |
Nr 3 Hudsjukdomar

2011:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

2010:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

2009:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

2008:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

2007:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

2006:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

2005:  Nr 1 | – – – | Nr 3 | Nr 4

2004:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

2003:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

2002:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

2001:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

2000:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

1999:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

1998:  Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4

1997:   – – –| – – – | Nr 3 | Nr 4