Nationellt spirometrikörkort

 

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patient­information till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna.

Nationellt spirometrikörkort är Lipus-certifierad och har kvalitetsgranskats enligt kriterier som tagits fram av läkarprofessionen.

Kursen ingår som en del i certifieringen av Region Skånes allergi, astma och KOL-mottagningar.

Nationella spirometrikörkortet är ditt intyg för genomförd och godkänd kurs vilket innebär:

  • obligatorisk närvaro båda dagarna
  • obligatoriskt att skicka in avidentifierad spirometri med en kort anamnes. Denna ska skickas in 3 veckor innan kursstart, dvs senast 25 oktober 2023.
  • godkänt kunskapstest dag 2. Vid ett icke-godkänt kunskapstest erbjuds ett nytt tillfälle att genomföra testet.

Målgrupp

  • Sjuksköterskor och läkare inom företagshälsovård samt inom privat eller offentlig verksamhet.
  • Vi ser helst att läkare och sjuksköterska deltar vid samma kurstillfälle, om inte någon av professionerna redan innehar spirometrikörkort.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dem som har baskunskaper inom spirometri samt att sjuksköterskan bör ha gjort spirometriundersökning.

Datum

15 -16 november 2023
Tid: 08.30 – 16.30

Plats

Bioforum, byggnad 406, Medicon Village, Scheelevägen 8, 223 81 Lund

Pris

4700 kr exkl moms

 

Sista anmälningsdag

18 oktober 2023

 

Kommande kurser

Lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet

Fördjupad kunskap om luftvägssjuklighet och yrkesmässig exponering i olika arbetsmiljöer.

Datum: 9 november 2023
Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovård samt inom privat eller offentlig verksamhet.

läs mer

Förebygg vibrationskador!

Kostnadsfri information för arbetsgivare och skyddsombud

Datum: 30 november 2023
Målgrupp: Arbetsgivare (chef, arbetsledare, HR-personal, arbetsmiljösamordnare, m.fl.). Skyddsombud och andra fackliga representanter.

läs mer

Mottagning 046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00, Fre 09.00-12.00
Lunch 12:00-13:00

Mottagning: amm@skane.se

Besöksadress: Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2, Scheelevägen 8, LUND