Provtagningsanvisningar

Provtagningsanvisningar finns på baksidan av de flesta av våra remisser. För att se dessa gå till sidan Labremisser.
Vi rekommenderar att du som vårdgivare/remittent läser igenom anvisningarna innan provtagning.

Vi erbjuder både yrkeshygienisk och yrkesmedicinsk kompetens, och möjlighet att diskutera provtagningsstrategi inför mätningar finns att tillgå. Det går även bra att rekvirera provtagningskärl från oss, se kontaktinformation till höger.

Cytostatika

För våra två paneler för provtagning av cytostatika på ytor finns dock provtagningsanvisningarna att ladda ner härifrån:
Provtagningsanvisningar för Cytostatika på ytor panel 1 (pdf)
Provtagningsanvisningar för Cytostatika på ytor panel 2 (pdf)

Instruktionsfilm för provtagning av Cytostatika på ytor. Metod 1
Instruktionsfilm för provtagning av Cytostatika på ytor. Metod 2

Luftprovtagning

Anvisningar för luftprovtagning finns att ladda ner här:
Akrylater i luft (pdf)
Nitrosoaminer i luft (pdf)
Organiska syraanhydrider (OSA) i luft (pdf)
Polyaromatiska kolväten (PAH) i luft (pdf)
Totaldamm (pdf)
Inhalerbart damm (pdf)
Respirabelt damm (pdf)

Kontakt

046 – 17 31 95
Telefontider:
Mån – Fre: 10:00-12:00

Yrkeshygieniker
046 – 17 31 85
Öppet 8.30-16.00

Läkare
046 – 17 31 85
Öppet 8.30-16.00