Utbildningar

Lungsjukdomar i arbetslivet

Kursen omfattar lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet, kemiska hälsorisker, medicinska kontroller och gällande föreskrifter. Under del av eftermiddagen finns två inriktningar, en medicinsk om kvalitetsaspekter vid spirometri och PEF-mätning samt en teknisk om...

läs mer

Belastningsergonomi

Kursinnehåll: Kursen omfattar grunderna i belastningsergonomi vad avser riskfaktorer och hur dessa kan mätas och bedömas. Hälsoeffekter av dålig ergonomi. Systematisk kartläggning av hälsotillstånd hos riskgrupper. Exempel på preventiva insatser på individ och...

läs mer