Kursen omfattar genomgång av MEBA-metoden. MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller. Den vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården. MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt...

läs mer