Södra Regionvårdsnämnden

Regionala programområden

Södra sjukvårdsregionen har en organisation för kunskapsstyrning för att de medicinska resultaten ska få en större betydelse i ledning, styrning och uppföljning av vårdens prestationer samt stödja utvecklingen av en säker, god och jämlik vård i hela Södra sjukvårdsregionen.

I organisationen för kunskapsstyrning ingår det en styrgrupp och regionala medicinska kunskapsgrupper. Vid behov kan tillfälliga grupper etableras för specifika frågor och kunskapsgrupperna kommer på sikt att utökas med grupper inom andra områden.

Kunskapsstyrning – en översikt med fokus på Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Bildspel: Kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen (pdf)


Styrgrupp för kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen

Rita Jedlert
Direktör, Södra regionvårdsnämndens kansli

Christer Lindbladh
Södra regionvårdsnämndens kansli

Sven Oredsson
Huvudmannarepresentant för Region Skåne

Håkan Friberg
Huvudmannarepresentant för Region Blekinge

Stephan Quittenbaum 
Huvudmannarepresentant för Region Kronoberg

Ann-Sofi Isaksson
Huvudmannarepresentant för Region Halland


Kontakt

Christer Lindbladh
Södra regionvårdsnämndens kansli
221 85 LUND
Tel: 046-17 64 55
Mobil: 0721-99 82 68
christer.lindbladh@skane.se
Besöksadress till kansliet: Västerport, Byggmästaregatan 5, LUND