Södra Regionvårdsnämnden

Regionala programområden

Södra sjukvårdsregionen har en organisation för kunskapsstyrning för att de medicinska resultaten ska få en större betydelse i ledning, styrning och uppföljning av vårdens prestationer samt stödja utvecklingen av en säker, god och jämlik vård i hela Södra sjukvårdsregionen.

I organisationen för kunskapsstyrning ingår det en styrgrupp, en medicinsk kommitté samt regionala medicinska kunskapsgrupper. Vid behov kan tillfälliga grupper etableras för specifika frågor och kunskapsgrupperna kommer på sikt att utökas med grupper inom andra områden.

Kunskapsstyrning – en översikt med fokus på Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Bildspel: Kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen (pdf)