Södra sjukvårdsregionen

RPO psykisk hälsa

Ledamöter

Ordförande
Sophia Eberhard, Region Skåne
sophia.eberhard@skane.se

Region Blekinge 
Christoffer Håkansson
Mari Söderström

Region Kronoberg
Birgitta Gunnarsson
Anna Petersson

Kommunrepresentanter Kronoberg 
Marie Bogholt

Region Skåne
Njördur Viborg

Kommunrepresentant Skåne 
Emelie Sundén, Skånes kommuner i samverkan

Processtöd 
Ola Winquist

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se