Södra sjukvårdsregionen

RPO psykisk hälsa

Ledamöter, RPO psykisk hälsa

Ordförande 
Njördur Viborg, Region Skåne
njordur.viborg@skane.se

Region Blekinge 
Lena Danielsson
Mari Söderström

Region Kronoberg
Birgitta Gunnarsson
Anna Petersson

Kommunrepresentant Kronoberg 
Anneli Loberg

Region Skåne
Sophia Eberhard
Björn Hofvander

Kommunrepresentant Skåne 
Emelie Sundén, Skånes kommuner i samverkan

Processtöd 
Åsa Waldo

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se


Sjukvårdsregional arbetsgrupp (RAG) kopplad till RPO psykisk hälsa

Ledamöter, RAG adhd

Ordförande 
Gunilla Granholm, Region Skåne
gunilla.granholm@skane.se

Region Skåne
Peik Gustafsson, BUP
Anna Jonsson, BUP
Johannes Malm, Primärvården

Kommunrepresentant
Annika Sandberg, Kronobergs kommuner