Södra sjukvårdsregionen

RPO medicinsk diagnostik

Ledamöter

Ordförande
David Gisselsson Nord, Region Skåne
david.gisselsson_nord@med.lu.se

Region Blekinge
Marie Tidstrand
Mirela Adriana Annerfeldt

Region Halland
Hilda Hallander
Peder Wiklund

Region Kronoberg
Kim Ekblom

Region Skåne
Peter Hochbergs
Åsa Johansson
Annika Sonesson
Elin Trägårdh

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se