Södra sjukvårdsregionen

RPO medicinsk diagnostik

Ledamöter

Ordförande
Elin Trägårdh, Region Skåne
elin.tragardh@skane.se

Region Blekinge
Malin Ljungberg

Region Halland
Anna Backman
Hilda Hallander
Peder Wiklund

Region Kronoberg
Kim Ekblom

Region Skåne
Peter Hochbergs
Åsa Johansson
Reza Khorshidi
Annika Sonesson

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se