Södra sjukvårdsregionen

RPO akut vård

Ledamöter, RPO akut vård

Ordförande
Daniel Janson Thorfinn, Region Skåne (även NPO-ledamot)
daniel.jansonthorfinn@skane.se

Region Blekinge
Andreas Beijar Hansson

Region Halland
Vakant

Region Kronoberg
Josefine Jonsson
Pär Lindgren

Region Skåne
Andreas Lindegren

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se


Sjukvårdsregional arbetsgrupp (RAG) kopplad till RPO akut vård

Uppdrag, RAG trauma

Att ansvara för traumamanualen samt hantera riktlinjer som beslutas nationellt, t ex införandet av spinal rörelsebegränsning.

Syftet är att traumaomhändertagandet i Södra sjukvårdsregionen ska vara så likartat som möjligt och samarbetet om traumapatienten, t ex vid överflyttningar, ska bli så bra som möjligt.

Ledamöter, RAG trauma

Ordförande
Pauline Djerf, Traumacentrum SUS

Region Blekinge
Magnus Karlegärd

Region Halland
Björn Breitsholst

Region Kronoberg
Pär Lindgren

Region Skåne
Christian Areskoug, ambulans RS
Saran Condé, SUS
Yvette Emtsjö, CSK
Christian von Heijne, Helsingborg
Joanna Linde, Koncernkontoret
Johanna Ollén, sekreterare
Paul Olsson, ambulans Helsingborg
Wilhelm Wallquist, SUS
Tomas Wetterling, CSK