Södra sjukvårdsregionen

RPO akut vård

Ledamöter, RPO akut vård

Ordförande
Daniel Janson Thorfinn, Region Skåne (även NPO-ledamot)
daniel.jansonthorfinn@skane.se

Region Blekinge
Andreas Beijar Hansson

Region Halland
Vakant

Region Kronoberg
Josefine Jonsson
Pär Lindgren

Region Skåne
Andreas Lindegren

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se


Sjukvårdsregional arbetsgrupp (RAG) kopplad till RPO akut vård

Ledamöter, RAG trauma

Ordförande
Johan Linders, Region Skåne/Skånes universitetssjukhus
johan.linders@skane.se

Region Blekinge
Magnus Karlegärd

Region Halland
Ann-Christin Johansson, Södra Halland
Oscar Tärnås, Södra Halland

Region Kronoberg
Pär Lindgren
Ann Sohl

Region Skåne
Saran Condé, Skånes universitetssjukhus
Yvette Emtsjö, Centralsjukhuset Kristianstad
Christian von Heijne, Helsingborgs lasarett
Emmelina Jönsson, Lasarettet i Ystad
Andreas Lagström, Lasarettet i Ystad
Oskar Larsson, Ambulans Helsingborg
Johanna Ollén, Skånes universitetssjukhus (sekr)
Paul Olsson, Ambulans Helsingborg
Marianne Pedersen, Helsingborgs lasarett
Tomas Wetterling, Centralsjukhuset Kristianstad

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Sven Oredsson
sven.oredsson@skane.se