Södra sjukvårdsregionen

RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation (PIVoT)

Ledamöter

Ordförande
Lars Algotsson, Region Skåne
lars.algotsson@skane.se

Region Blekinge
Nikolaus Groll
Helena Sorbris

Region Halland
Malin Larsson

Region Kronoberg
Anders Andersen
Anders Dynebrink

Region Skåne 
Anna Forsberg (LPO-ordf Region Skåne)

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se

Mötesanteckningar

Sjukvårdsregional arbetsgrupp (RAG) kopplad till RPO PIVoT

Uppdrag, RAG organdonation
Ledamöter, RAG organdonation

RDAL
Joakim Ahvenainen

RDAS
Ulrika Peetz-Hansson

Region Blekinge
Gunilla Arvö, lokal DAS Karlskrona

Region Halland
Ellen Vänerlind, lokal DAS Halmstad

Region Kronoberg
Joakim Ahvenainen, RDAL

Region Skåne
Krystyna Dybkowska, lokal DAL Kristianstad
Ulrika Peetz-Hansson, RDAS

Transplantationskoordinatorer
Rocio Alonso, Malmö
Kerstin Karud, Malmö

Transplantationskirurg
Oleg Slivca, Malmö

Thoraxtransplantationskoordinator
Åsa Persson, Malmö

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se