Södra sjukvårdsregionen

RPO njur- och urinvägssjukdomar

Ledamöter

Ordförande
Per-Henrik Nilsson, Region Kronoberg
per-henrik.nilsson@kronoberg.se

Region Blekinge
Helena Ancher Book
Jonas Andersson

Region Halland
Karl Bjurström
Karin Svensson

Region Kronoberg
Marianne Svensson

Region Skåne
Alireza Biglarnia
Anders Christensson
Erik Fjellstedt
Carina Holmesson
Eva Karlsson
Martin Lindgren
Mårten Segelmark
Caroline Trägårdh
Per Westerlund

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se