Södra sjukvårdsregionen

RPO njur- och urinvägssjukdomar

Ledamöter

Ordförande
Mats Roman, Region Kronoberg
mats.roman@kronoberg.se

Region Blekinge
Helena Ancher Book
Jonas Andersson

Region Halland
Karl Bjurström
Marianne Cedgård

Region Kronoberg
Mats Roman
Marianne Svensson

Region Skåne
Alireza Biglarnia
Anders Christensson
Erik Fjellstedt
Carina Holmesson
Eva Karlsson
Martin Lindgren
Gunilla Malm
Mårten Segelmark
Per Westerlund

Södra regionvårdsnämndens kansli
Christer Lindbladh