Södra sjukvårdsregionen

RPO öron-, näs- och halssjukdomar

Ledamöter

Ordföranden
Lennart Greiff, Region Skåne, ordf RPO
lennart.greiff@skane.se
Daniel Nordanstig, Region Skåne, ordf chefsamråd
daniel.nordanstig@skane.se

Region Blekinge
Christina Wilhelmsson

Region Halland
Per von Hofsten

Region Kronoberg
Helle Thulesius

Region Skåne
Pernilla Björnberg
Lena Ek
Ann Gyllenberg
Göran Harsten
Kristina Jonsson
Marie Kestola
Annett Velin

Primärvårdsrepresentant
(behovsdrivet utifrån frågeställning)

Patientrepresentant
(behovsdrivet utifrån frågeställning)

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se