Södra sjukvårdsregionen

RPO hjärt- och kärlsjukdomar

Ledamöter

Ordförande
Olle Bergström, Region Kronoberg
olle.p.bergstrom@kronoberg.se

Region Blekinge
Gabriel Arefalk ​

Region Halland
Johan Pontén

Region Kronoberg
Josefine Östangård

Region Skåne
Anders Gottsäter
Per Kjellin
Sven-Erik Olsson
Fredrik Scherstén
Helena Wikström

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se