Södra sjukvårdsregionen

RPO hjärt- och kärlsjukdomar

Ledamöter

Ordförande
Steen Jensen, Region Blekinge
steen.jensen@regionblekinge.se

Region Blekinge
CM Pripp

Region Halland
Peter Hårdhammar

Region Kronoberg
Olle Bergström
Liselotte Lundmark

Region Skåne
Lars Algotsson
Per Berglund
David Erlinge
Anders Gottsäter
Sven-Erik Olsson
Ingela Sjölin
Fredrik Scherstén
Per-Anders Wiklund

Södra regionvårdsnämndens kansli
Christer Lindbladh

Policydokument, rekommendationer och riktlinjer

Rekommendationer för uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm (pdf)

Vårdprogram för kronisk hjärtsvikt (pdf)
Dokumentet beskriver bästa tillgängliga kunskap. Avvikelser hos respektive huvudman kan förekomma.

Vårdprogram för venös tromboembolism (pdf)
Dokumentet beskriver bästa tillgängliga kunskap. Avvikelser hos respektive huvudman kan förekomma.

PM för tidig diagnos och behandling av non-STEMI hjärtinfarkt (pdf)
Dokumentet beskriver bästa tillgängliga kunskap. Avvikelser hos respektive huvudman kan förekomma.