Södra sjukvårdsregionen

RPO hjärt- och kärlsjukdomar

Ledamöter

Ordförande
Olle Bergström, Region Kronoberg
olle.p.bergstrom@kronoberg.se

Region Blekinge
CM Pripp

Region Halland
Peter Hårdhammar

Region Kronoberg
Josefine Östangård

Region Skåne
Lars Algotsson
Anders Gottsäter
Karim Sangeri
Ingela Sjölin
Fredrik Scherstén
Per-Anders Wiklund

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se