Södra sjukvårdsregionen

RPO lung- och allergisjukdomar

Ledamöter

Ordförande
Kerstin Romberg, Region Skåne
kerstin.romberg@nasetslakargrupp.se

Region Blekinge
Magnus Ekström
Elisabeth Witte

Region Halland
Louise Hasselberg

Region Kronoberg
Birgitta Lagercrantz

Region Skåne
Ulrika Berg
Jan Bleckert
Åsa Persson
Kristina Tödt

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se