Södra sjukvårdsregionen

RPO nervsystemets sjukdomar

Ledamöter

Ordförande
Christer Nilsson, Region Skåne
christer.f.nilsson@skane.se

Region Blekinge
Håkan Johansson

Region Halland
Peter Thomasson

Region Kronoberg
Fredrik Schön

Region Skåne
Johanna Blom
Gisela Lilja
Stefan Olsson Hau (LPO-ordf Region Skåne)

Riksstroke
Teresa Ullberg, Lunds universitet

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se