Södra sjukvårdsregionen

RPO tandvård

Ledamöter

Ordförande
Gunnel Håkansson, Region Kronoberg och Region Halland
gunnel.hakansson@kronoberg.se

Region Blekinge
Carina Eriksson
Heidi Gulis

Region Halland
Ulrika Svantesson
Per Rabe

Region Kronoberg
Gull-Britt Fogelberg

Region Skåne
Luke Allen
Björn Klinge
Claes Virdeborn

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se