Södra sjukvårdsregionen

RPO tandvård

Ledamöter

Ordförande
Gunnel Håkansson, Region Kronoberg
gunnel.hakansson@kronoberg.se

Region Blekinge
Carina Eriksson
Heidi Gulis

Region Halland
Malin Fernvall
Per Rabe
Ulrika Svantesson

Region Kronoberg
Gull-Britt Fogelberg

Region Skåne
Björn Klinge
Hans Melander
Claes Virdeborn

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se