Södra sjukvårdsregionen

RPO levnadsvanor

Ledamöter

​Ordförande
Malin Skogström, Region Skåne
malin.skogstrom@skane.se

Region Blekinge
Gerthi Persson
Carina Svärd

Region Halland
Susanne Johansson

Region Kronoberg
Katia Dahl-Nordström
Charlotte Sennehed

Region Skåne
Susanna Stenevi Lundgren

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se