Analyser & Priser

Nedan följer en lista på de ämnen som laboratoriet erbjuder i sitt standardsortiment. Prislistan finns här som pdf-fil.

Saknar du en analys är du välkommen att kontakta laboratoriet för diskussion vad vi kan erbjuda.

Metaller

Bly*
Kadmium*
Kvicksilver
Mangan
Nickel
Metaller i luft och damm
Kvicksilver i luft

     * Analyser ackrediterade av Swedac

Isocyanater

Specifika antikroppar, IgE mot isocyanater
Metaboliter av isocyanater och aminer
Isocyanater i luft

Organiska syraanhydrider (OSA)

OSA i luft
Specifika antikroppar, IgE mot OSA
OSA-metaboliter

Cytostatika

Cyklofosfamid och Ifosfamid i urin
Cytostatika på ytor:
Panel 1: Cyklofosfamid, Ifosfamid, 5-Fluorouracil, Etoposid, Gemcitabin
Panel 2: Metotrexat, Cytarbin
(se faktablad – Cytostatika i arbetsmiljön)

Damm

Totaldamm
Inhalerbart damm, IOM-provtagare
Respirabelt damm

Miljögifter mm

Akrylater
Bisfenol A
Ftalater
1-hydroxypyren (1-HP)
Kotinin
Nitrosaminer
Perfluorerade ämnen (PFC)
Pesticider
Styrenmetaboliter (mandelsyra, fenylglyoxylsyra)


Analysportalen

Analysförteckning för lab inom Labmedicin Skåne

SLAMM
Analysförteckning för lab vid samtliga AMM

Kontakt

046 – 17 31 95
Telefontider:
Mån – Fre: 10:00-12:00