Beställning av analyser/ Labremisser

För att kunna beställa analyser måste varje kund ha en AMMspecifik kundkod. Kundkoden ska anges på remissen vid beställning av analyser. Kontakta ammlab@skane.se för att erhålla kundkod (skriv kundkod i ämnesraden).

Våra remisser fungerar som beställningserkännande av prov enligt prislistan. Övriga uppdrag och större provserier offereras på begäran. Vid provinsändelse anses även AMM Syds kundvillkor vara accepterade av kund.

Våra pappersremisser kan laddas ned i PDF-format (länkar nedan). Det går också bra att rekvirera remisserna direkt från lab, se kontaktinformation till höger.

För vissa analyser kan webportalen användas för elektronisk beställning. Skriv ut remiss som bifogas proverna.

WebPortalen

WebPortalen är AMM Syds elektroniska beställningssystem för
laboratorieanalyser som i nuläget endast kan användas för beställning av metallanalyser.
Med den här funktionen genomförs analysbeställningen via en hemsida där en remiss i PDF-format skapas efter det att samtliga uppgifter som tillhör provet skrivits in elektronisk. Remissen skriver du sedan ut och skickar tillsammans med provet till AMM Syds laboratorium. När provet anländer hit skannas remissens kod in och uppgifterna överförs automatiskt till vårt remisshanteringssystem.

 Gör så här:

  1. Gå till WebPortalen https://webbremiss.amm.skane.se
  2. Logga in med din kundkod (användarnamn) och lösenord. Om det är första gången du använder webportalen kontakta då oss och beställ inloggningsuppgifter genom att skicka ett mail till ammlab@skane.se (skriv ”inloggningsuppgifter WebPortal” i ämnesraden).
  3. Genomför sedan din beställning genom att fylla i alla uppgifter som efterfrågas.
    Var noga med att fylla i arbetsplats och provbeteckning.
  4. När alla analysbeställningar för alla prov skrivits in skapas en remiss genom att trycka på ”skicka beställningen”. Remissen genereras och öppnas automatiskt. Har man väl stängt remissen går det inte att öppna den igen.
  5. Kontrollera att alla uppgifter stämmer, skriv ut remissen och skicka den med tillhörande prov till:

Arbets- och miljömedicin Syd
Godsmottagningen Medicon Village
Byggnad 402A, vån 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund

En utförlig beskrivning för beställning av prover i Webportalen hittar du här:
Lathund WebPortal (pdf)

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 046-17 31 95 (telefontid må-fre klockan 10.00–12.00) eller epost: ammlab@skane.se.

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
Scheelevägen 8
223 81 Lund

Besöksadress
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND