Vävnadsbanken

Vävnadsbanken i Lund är Skandinaviens största vävnadsinrättning och vi samarbetar med sjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Varje år förmedlar vi cirka tusen donerade vävnader.

Vävnadsbankens målsättning:

  • Tillhandahålla vävnader av högsta möjliga kvalité för transplantationsändamål
  • Sprida kunskap om vävnadsdonation och nyttan med vävnadstransplantation
  • Utveckla nya tekniker för att ytterligare förbättra vävnadernas hållbarhet
  • Vara en multivävnadsinrättning för Skandinavien
  • Främja det europeiska och även globala förbättringsarbetet när det gäller säkerheten och värna tillgången av transplantabel vävnad till alla patienter som behöver det

Söker du riktlinjerna för att handlägga vävnadsdonation? 
Avsnitt 17, Vävnadsdonation Donationspärmen DBD